Natuurtype: Kalkrijke kamgraslanden

Deze graslandvegetatie behoort tot de Kamgrasweide, een uitgesproken weidegemeenschap, vooral begraasd door runderen op voedselrijkere bodem. Dit begraasde graslandtype komt voor op voor op kalkrijkere bodem, meestal op hellingen, en zijn zeldzaam. Je vindt ze vooral in de Voerstreek en Zuid Limburg. Kenmerkende soorten zijn Ruige weegbree, Aarddistel en ook wel Gulden sleutelbloem. Ruige leeuwentand wijst ook in deze richting.