Ruige weegbree

Plantago media

Habitat: 

Ruige weegbree groeit in graslanden op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, basische bodems op zonnige locaties. De soort wordt gevonden in dijkgraslanden langs de Maas, op krijthellingen en in wegbermen. Begraasde graslanden genieten de voorkeur boven gemaaide.