Natuurtype: Stroomdalgraslanden

De droge stroomdalgraslanden behooren tot de zandige droge graslanden. Het zijn niet-zure zandbodems omdat de podzolisatie wordt tegengaan door overstromingen of minstens hoge grondwaterstanden veroorzaakt door rivierwater. Deze vegetatie komt in Vlaanderen amper voor en alleen in de Maasvallei, waar het marginaal te vinden is op dijken. Typische soorten zijn bv. Sikkelklaver, Zacht vetkruid en Voorjaarsganzerik. Dicht bij de rivier zijn het pioniersbegroeiingen. De open stroomdalgraslanden komen iets verder van de rivier voor. Is er geen invloed meer van de rivier dan evolueren deze graslanden naar gesloten graslanden.