Smal fakkelgras

Koeleria macrantha

Habitat: 

Het taxonomisch concept van Koeleria macrantha is heterogeen en de literatuur hieromtrent is controversieel. In de Nederlandse flora (VAN DER MEIJDEN 1996) wordt de soort samengevoegd met Koeleria albescens (duinfakkelgras). In de Belgische flora (LAMBINON et al. 1998) worden de twee taxa niet samengevoegd. Aangezien de beide flora's courant in Vlaanderen gebruikt worden, is verwarring niet uitgesloten. Smal fakkelgras groeit op droge, voedselarme kalkgraslanden op zuidgerichte krijthellingen.