BWK: Kalkgrasland (hk)

BWK-codes: hk

Deze droge, tot matig droge graslanden zijn gelegen op hellingen waar kalkrijke substraten dagzomen. Het kalkrijke substraat en de naar het zuiden georiënteerde expositie zorgen voor een warm microklimaat waar kenmerkende, warmte- en kalkminnende soorten zich thuisvoelen. Kalkgraslanden zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen en bevatten slechts een beperkt aantal kalkminnende soorten in vergelijking met de kalkgraslanden in Wallonië. De ruimer verspreide glanshavergraslanden en kamgrasweiden met kalkminnende soorten zijn gekarteerd als mesofiel hooiland hu. De vegetatie staat niet onder invloed van een permante grondwatertafel.