Heischraal grasland

Grassen domineren

Definitie: 

Heischrale graslanden zijn nauw verwant aan de droge heide, maar verschillen daarvan omdat de dominante soorten geen dwergstruiken zijn, wel grassen en andere kruiden. Deze plantengemeenschappen hebben het uitzicht van een vrij aaneengesloten grasmat gedomineerd door doorlevende, kruidachtige planten (een verschil met de klasse der droge graslanden op zandgrond). De bodems zijn gemiddeld iets beter dan onder heide : voedselarm tot matig voedselarm, matig zuur tot neutraal, droog tot vochtig. Heischrale graslanden zijn zeker niet gebonden aan zandbodems, ook op venige gronden of vooral op leembodems komen ze voor.