Natuurbehoud

Zorg dragen voor natuur

Definitie: 

Natuurbehoud is een ruim begrip. Het omvat het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van de natuur en het natuurlijke milieu door natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het streven naar een zo groot mogelijke biologische diversiteit in de natuur.