Natuurontwikkeling

Kansen voor natuur

Definitie: 

Natuurontwikkeling omvat alle maatregelen gericht op de creatie van voorwaarden voor het totstandkomen of het herstel van natuur in een bepaald gebied.Natuurontwikkeling onderscheidt zich van natuurbeheer omdat hier vaak vertrokken wordt van een sterk gedegradeerde uitgangstoestand. Het reguliere beheer volstaat hier niet om het gewenste natuurdoel te realiseren, althans niet binnen een aanvaardbare termijn.