Natuurinrichting

De natuur een handje helpen

Definitie: 

Natuurinrichting wordt sinds 1998 door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en ANB toegepast om gebieden zo goed mogelijk in te richten in functie van de natuur. Het is de bedoeling om door actief in te grijpen betere omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van de natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn. Natuurinrichting kan op verschillende plaatsen aangewezen zijn om een geschikt milieu te laten ontstaan voor de flora en de fauna. De maatregelen en inrichtingswerken kunnen zowel bedoeld zijn om de waardevolle natuur die er is te kunnen behouden als om een geschikt milieu te laten ontstaan voor de fauna en de flora op plaatsen waar momenteel geen waardevolle natuur aanwezig is.