Vlaams Ecologisch Netwerk

Een netwerk vol natuur

Definitie: 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een netwerk van de mooiste stukjes natuur in Vlaanderen. Over een echt netwerk kan men echter niet spreken, eigenlijk bestaat het VEN uit (soms zeer kleine) gebieden waar de natuur de belangrijkste functie is. Op deze manier probeert men belangrijke of unieke natuurgebieden duurzaam in stand te houden. De verbinding tussen die verschillende stukjes van het VEN gebeurt door middel van het Intergaal Verweving en Ondersteunend netwerk (IVON). In het Natuurdecreet wordt vastgelegd dat de totale oppervlakte van het VEN 125 000 ha zou moeten bedragen, daarvan zijn echter nog maar 85 000 ha afgebakend.