Natuurdecreet

Wetten en regels omtrent natuur

Definitie: 

Door middel van het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals het natuurdecreet of het decreet natuurbehoud officieel heet, legt het Vlaamse Parlement de wetten en regels vast die betrekking hebben op de Vlaamse natuur. De basisdoelstellingen van het decreet zijn de bescherming, de ontwikkeling, het herstel en het beheer van de natuur. De handhaving van een minimale milieukwaliteit en de bewustmaking van de bevolking zijn eveneens doelstellingen die zijn opgenomen in dit decreet.