SBZ

Speciale beschermingszones

Definitie: 

Speciale beschermingszones zijn gebieden die aangeduid zijn in het kader van Natura 2000