VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

Definitie: 

Een netwerk van de betere plekjes natuur in Vlaanderen waar die natuur extra beschermd wordt. Het VEN vormt een structuur die moet toelaten dat de natuur beter wordt beschermd. Hiervoor worden verschillende types van gebieden voorzien. Er zijn twee netwerken, de echte kerngebieden waar de natuur nog waardevol is, het VEN zelf, en de zone die de kerngebieden moeten verbinden. Dat heet het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Was u op zoek naar informatie over het watertype ven, kijk dan op de fiche over 'vennen'.