Natuurlijke structuur

Bepalend voor het landschap

Definitie: 

Natuurlijke structuur is een begrip dat afkomstig is uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De natuurlijke structuur bestaat uit het samenhangende geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuurcomplexen en de andere gebieden waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen. Natuurlijke structuur omvat ook de lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, kleinere natuur- en boscomplexen en parkgebieden, samen de 'ecologische infrastructuur'.