Natuurlijke structuur

Bepalend voor het landschap