Versnippering

Ontbrekende stukjes natuur

Definitie: 

Toenemende bebouwing en de aanleg van wegen zorgt ervoor dat landschappen verdeeld raken. Ook de verschillen en contrasten in het bodemgebruik tussen naburige gebieden worden groter. Het 'splitsen en versnijden' van landschappen noemt men versnippering of fragmentatie. Versnippering veroorzaakt een verbrokkeling en verstoring van het leefgebied van soorten, habitatfragmentatie genoemd. Er ontstaan kleine, meer of minder geïsoleerde gebieden waarin een aantal soorten niet goed kan overleven. Wegen bijvoorbeeld vormen barrières voor soorten en veroorzaken verkeersslachtoffers.