Ontsnippering

Natuur terug verbinden

Definitie: 

Ontsnippering is het proces waarbij door diverse maatregelen (bijvoorbeeld aanleg van kleine landschapselementen) de versnippering van gebieden wordt tegengegaan. Typische oversteekplaatsen die als ecologische doorgang kunnen dienen of andere ontsnipperingsmaatregelen zijn:

  • Dassenpoort
  • Ree-overstap
  • Ecotunnel
  • Boombrug
  • Ecoduiker
  • Stronkenwal
  • Wildspiegel
  • Eco-raster
  • Vistrap