RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Definitie: 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de basis voor het ruimtelijke beleid van het Vlaamse gewest.Hierin legt de Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van Vlaanderen wil zien evolueren en welke engagementen ze daarvoor aangaat. Omdat de ruimte schaars en eindig is, moet immers in de toekomst zorgvuldig met de ruimte in Vlaanderen worden omgesprongen. Dit is nodig om de ruimtelijke problematieken in Vlaanderen beheersbaar te houden. Zo staat het RSV ondermeer voor de vrijwaring en waar mogelijk versterking van nog onbebouwde ruimte (natuur,bos, landbouw) maar ook voor het voldoen aan een kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte