Buitengebied

Definitie: 

Buitengebied is het gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang zijn met de nietbebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwegen. Het begrip "buitengebied" heeft dus een beleidsmatige inhoud en komt ondermeer voor in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.