Ecoduiker

onderdoorgang waarin de natuurlijke oever doorloopt

Definitie: 

Een ecoduiker is een duiker (doorgang van een waterloop onder een auto- of spoorweg) waarin één of twee looprichels voor kleinere dieren zijn aangebracht. Deze looprichels sluiten op de uiteindes van de duiker nauw aan op de oevers van de waterloop. Nog beter, maar niet altijd mogelijk, is om de oever zelf te laten doorlopen in de duiker. Dit noemen we dan een ‘doorlopende oever’ in plaats van een ecoduiker, maar het principe is hetzelfde.