Wildspiegel

Wildkerende reflector

Definitie: 

Wildspiegels zijn reflectoren die aangebracht worden op paaltjes langs de weg ter hoogte van een mogelijke oversteekzone van dieren.