Ecoduct

Brug voor dieren

Definitie: 

Een ecoduct is een speciaal ingericht viaduct dat dieren toelaat veilig de weg over te steken. Zo kunnen natuurgebieden die door wegen worden doorkruist, met elkaar verbonden worden. Ecoducten zijn klassiek vooral gericht op groot wild. Voor kleinere diersoorten kunnen ecotunnels worden aangelegd.