Ecotunnel

Ondergrondse oversteekplaats

Definitie: 

Ecotunnels laten (kleine) dieren toe wegen ondergronds over te steken. Daarbij moet de diameter aangepast zijn aan de diersoort waarvoor men de tunnel voorziet. De tunnel moet licht hellend zijn om te vermijden dat er water in blijft staan. Een geleidingsscherm langs de kant van de weg, dat de dieren verhindert over te steken en ze in de richting van de tunnel drijft, is noodzakelijk.