VLM

Vlaamse Landmaatschappij

Definitie: 

De VLM is een Vlaamse openbare instelling die verantwoordelijk is voor het landbouwbeleid. Zo valt de mestbank onder haar bevoegdheid en organseert ze de ruikverkavelingen. Naast een centrale directie in Brussel heeft ze vijf provinciale afdelingen die de VLM-opdrachten uitvoeren in de verschillende Vlaamse provincies.