Biodiversiteit

De verscheidenheid aan leven

Definitie: 

Meestal wordt onder biodiversiteit begrepen de diversiteit aan levende wezens (soortenrijkdom) in een bepaald gebied, zijnde planten, dieren, zwammen, bacteriën, etc... Zo wordt de biodiversiteit van België geschat op 40.000 à 50.000 soorten. Maar daar stopt het niet, biodiversiteit omvat ook de genetische diversiteit binnen een soort, alsook de ecosysteemdiversiteit.