Effect

Gevolg

Definitie: 

Een effect is een gevolg van een prestatie of output. Een effect kan verwijzen naar een verandering in de houding of gedragingen bij een doelgroep(gedragseffect), in de toestand van het milieu (milieueffect) of in de toestand van de natuur (ecologisch effect).