Dassenpoort

Definitie: 

Dassenpoorten worden op regelmatige afstand voorzien als terugweg voor kleinere dieren die ondanks het raster aan de verkeerde kant terecht zijn gekomen. Ze bestaan uit een schuin in het raster bevestigd luikje. Dit luikje kan enkel geopend worden vanaf de zijde van de wegen valt automatisch dicht.