Vistrap

Doorgang voor vissen

Definitie: 

Op de meeste waterlopen wordt de bewegingsvrijheid van vissen bemoeilijkt door barrières in de waterlopen (stuw, sluis, molenrad, terugslagklep, dam,...). Die bewegingsvrijheid heeft een vis nodig om bijvoorbeeld te kunnen trekken tussen zee en zoetwater of op de rivier zelf. Veel vissoorten leven als volwassen dier immers op andere plaatsen dan als jong exemplaar. Een vistrap helpt de vis een handje om deze waterbouwkundige constructies te overbruggen door het hoogteverschil dat hierdoor ontstaat op te splitsen in kleinere stappen.