VIS

Vis Informatie Systeem

Definitie: 

Het Vis Informatie Systeem is een interactieve databank waarin zo veel mogelijk gegevens over vissen, visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzameld en ter beschikking gesteld worden.