Natuurrapport

Toestand van de natuur in Vlaanderen

Definitie: 

Het natuurrapport is een document dat om de twee jaar wordt uitgebracht door het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) en dat zowel de toestand van de natuur in Vlaanderen als het natuurbeleid in Vlaanderen beschrijft. De verplichting tot het opstellen van dit rapport is opgenomen in het natuurdecreet van 1997 en het eerste natuurrapport is uitgegeven in 1999. Het rapport legt een wetenschappelijke basis voor het Vlaamse natuurbeleid, door het geven van eenvoudige indicatoren die de toestand van de natuur op een overzichtelijke manier weergeven. Het natuurrapport draagt bij aan internationale initiatieven en verplichtingen die te maken hebben met natuur en is ook een bron van informatie voor belangenorganisaties en het brede publiek over de toestand van de natuur.