Monitoring

Meten is weten

Definitie: 

Monitoring heeft als doel om na te gaan of het gevoerde beheer ook tot resultaten leidt. Of officieel: 'Het is het op regelmatige tijdstippen gestandaardiseerd beschrijven van parameters om met die verzamelde gegevens na te gaan in hoeverre vooruitgang geboekt werd bij het realiseren van de doelstellingen of de normen.' Dus, door het regelmatig tellen van bijvoorbeeld broedvogels of opmeten van vegetaties krijgt men een idee of het gevoerde natuurbeheer wel effectief is.