Sleedoornpage

Thecla betulae

Beschrijving: 

De Sleedoornpage leeft in een landschap waarin sleedoornstruweel of pruimen en markante ontmoetingsbomen aanwezig zijn. Hieraan wordt vooral voldaan bij struwelen langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers. De mannetjes scholen samen in de kruinen van vrijstaande bomen (de ontmoetingsbomen) en maken van daaruit korte, dwarrelende vluchten. Doordat de vlinders veel boven in de bomen leven, worden ze slechts weinig gezien.De Sleedoornpage heeft één generatie en vliegt van eind juli tot eind september.

Beheer: 

De Sleedoornpage is een soort van bosranden, struwelen en houtkanten met Sleedoorn. Sleedoornhagen kunnen best gefaseerd gesnoeid of teruggezet worden zodat de eitjes op de takken kunnen overwinteren en er jaarlijks nieuwe takken uitkomen. Dit soort takken wordt bij voorkeur gebruikt voor de eiafzet. In bosranden kunnen opvallende bomen of struiken best behouden blijven. Het aanleggen van mantel- en zoomvegetaties langs bosranden is gunstig voor deze soort. Bij het aanplanten van hagen kan het best streekeigen plantgoed van Sleedoorn gebruikt worden.