Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Beschrijving: 

Typisch voor deze soort is het gedrag: een blauw vlindertje dat op ooghoogte langs Klimop of Hulst voorbijfladdert.
De vleugellengte is ongeveer anderhalve centimeter. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje waterig lichtblauw met smalle zwarte randen en bij het vrouwtje lichtblauw met brede tot zeer brede zwarte randen. De onderkant van de vleugels is typisch zilvergrijs met kleine zwarte stippen. De achtervleugel heeft geen oogvlekken.

Beheer: 

Het Boomblauwtje is een soort die vaak langs bosranden te vinden is. Het behouden en/of aanleggen van gevarieerde hagen, houtkanten en/of mantel- en zoomvegetaties langs bosranden met inheemse struiken, zoals Sporkehout en Klimop is een gunstige maatregel voor deze soort.