Klimop

Hedera helix

Habitat: 

Klimop is een groenblijvende, houtige klimplant die bij voorkeur groeit op zwak zure tot kalkrijke, matig droge tot matig vochtige gronden. De soort is schaduwminnend, maar kan ook in lichtrijke omstandigheden best lange tijd overleven. Op het vlak van bodem is klimop niet echt kieskeurig, zolang hij maar niet te voedselarm of te jong is. De soort groeit op zand, leem, klei of krijt, maar ook op stenige tot rotsige substraten. Op veengronden ontbreekt ze. Op de bosbodem kan ze echte tapijten vormen. Ook kan ze bomen en struiken koloniseren tot meer dan twintig meter hoog. Aangezien het een geliefde tuinplant is, groeit klimop veel in tuinen en parken, vaak in allerhande kweekvormen. Ook in houtkanten en hagen is de plant een gewone verschijning. Via het systeem van hechtwortels kan klimop gemakkelijk muren opkruipen, vaak tot op grote hoogte.