BWK: Ruderaal olmenbos (ru, rud)

BWK-codes: ru rud

Ru betreft enerzijds spontaan ontstane bossen en oude aanplanten met een goed ontwikkelde bosstructuur (al of niet met voorjaarsflora) in de kustduinen en de polders, en anderzijds door olm gedomineerde bossen in de Leemstreek en Maasvallei. Deze bossen komen voor op kalkhoudende, droge tot vochtige, voedselrijkere bodems.