Biologische Waarderingskaart

Is een perceel biologisch waardevol?