Natuurtype

Welomschreven soort natuur

Definitie: 

Een natuurtype kan gedefinieerd worden als een combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal. Het is dus een bepaald soort ecosysteem. Natuurypes worden gebruikt als doelstellingen in natuurbeheer (vandaar de Nederlandse naam natuurdoeltype).