Bostypen

Zoek de gelijkenissen en verschillen in de soortensamenstelling van bossen.

Definitie: 

Alle bossen zijn verschillend maar sommige lijken qua vegetatie meer op elkaar dan andere. Op basis van gelijkenissen in de van nature aanwezige plantensoorten kan men de bossen indelen in verschillende bostypen.