Natuurtype: Essen-Elzenbos

Het Essen-Elzenbos vind je op vochtige voedselrijke gronden. Aanvoer van basen en nutriënten via overstroming of het grondwater gaan verzuring tegen. De kruidlaag bestaat uit een combinatie van stikstofminnende soorten (Grote Brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid en Kruipende boterbloem) en vochtminnende soorten (Moerasspirea, Speenkruid, Kruipend zenegroen).