Natuurtype: Essen-Elzenbos met Gewone braam

Essen-Elzenbos met Gewone braam

Beschrijving: 

In deze rompgemeenschap wordt de kruidlaag gedomineerd door Gewone braam en is Grote brandnetel een aspectbepalende soort. Op arme bodems is een analoge, door bramen gedomineerde rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos te vinden (bostype I1). Deze onderscheidt zich van het Essen-Elzenbos met Gewone braam door de afwezigheid van Grote brandnetel en de aanwezigheid van Stekelvarens als constante soorten.