Hondsdraf

Glechoma hederacea

Habitat: 

Hondsdraf komt in een brede waaier van biotopen voor op matig voedselarme tot voedselrijke, vochtige tot droge bodems. De soort groeit zowel in graslanden, zomen en struwelen als in bossen.