Drienerfmuur

Moehringia trinervia

Habitat: 

Drienerfmuur is een soort die in de ondergroei van bossen en struwelen op droge tot vochtige, matig voedselrijke bodem gedijt. Ze groeit op zwak zure tot basische bodems. Echt zure zandgronden worden gemeden.