Vijfvingerkruid

Potentilla reptans

Habitat: 

Door kruising van vijfvingerkruid en tormentil is kruipganzerik ontstaan, dat kenmerken van beide ouders combineert. Kruipganzerik kan echter terugkruisen met vijfvingerkruid, waarbij Potentilla x mixta ontstaat. Vaak is het dan onmogelijk om de planten op naam te brengen. Vijfvingerkruid kan in allerlei terreinen aangetroffen worden: in vochtige graslanden, langs hagen en sloten, in wegbermen, langs bospaden, in duinvalleien, op spoorwegterreinen of op open braakliggende terreinen. Het is een soort van vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke bodems of van pioniersvegetaties op droog stenig substraat. Ze gedijt best op neutrale tot basische bodems en is bestand tegen betreding. Vaak staat ze op verdichte bodems.