Natuurstreefbeeld: Veldbies-Beukenbossen (9110)

Dit natuurstreefbeeld omvat de beukenbossen op zure bodems, gekenmerkt door Witte veldbies en vaak vergezeld door Adelaarsvaren, Gewone bosbes en Bochtige smele. Dit natuurstreefbeeld is hetzelfde als het Europees beschermd habitattype met code 9110. Het is een typisch continentaal en submontaan bostype van Centraal-Europa, dat zeer wijdverbreid voorkomt in Wallonië, Duitsland en Frankrijk. In Vlaanderen komt dit bostype, aan de uiterste rand van zijn areaal, slechts marginaal voor.  Trosvlier ook wel Bergvlier genaamd is een voorbeeld van een continentale soort die typisch is voor dit natuurstreefbeeld.