Bonte gele dovenetel

Lamium galeobdolon subspecies argentatum

Beschrijving: 

Bonte gele dovenetel is een lang groenblijvende kruidachtige plant met lange kruipende stengels. De opgerichte zijstengels dragen kruisgewijs tegenoverstaande bladeren die bontgekleurd zijn. In de bladoksel van de bovenste bladeren staan in de lente kransen van tweelippige gele bloemen. De kelk blijft na het afvallen van de kroon rondom de vierdelige (waarschijnlijk steriele) splitvrucht zitten.

Beheer: 

Handmatig verwijderen van de planten geeft de beste resultaten. De planten kunnen eenvoudig uit de grond worden getrokken maar breken hierbij gemakkelijk in stukken zodat gewortelde fragmenten kunnen blijven zitten. Machinale afgraving kan voor grotere zones effectief zijn, maar heeft natuurlijk een grote impact op de bodem en inheemse vegetatie. Een nacontrole en handmatige nazorg is steeds noodzakelijk gedurende de daaropvolgende groeiseizoenen.

Habitat: 

Beschaduwde plaatsen in bossen (meestal in de bosrand), struweel, onder heggen, houtkanten en holle wegen. Meestal palend aan tuinen.