Natuurstreefbeeld: Voedselarm broekbos (91E0_vo)

Beschrijving: 

Het natuurstreefbeeld Voedselarm broekbos (91E0_vo) komt voor op plaatsen met mineraal- en voedselarm grondwater. Typische soorten in dit natuurstreefbeeld zijn o.a. Zachte berk, Koningsvaren, Klein glidkruid, Moerasviooltje en Zompzegge. Ook veel soorten veenmossen zijn hier te vinden: Gewimperd veenmos, Gewoon veenmos, Haakveenmos en Slank veenmos.

Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0, dit habitattype bevat verschillende natte bostypes en wordt daarom opgedeeld in verschillende subtypes. Het Voedselarm broekbos (91E0_vo) wordt ook wel het oligotroof broekbos genoemd. De officiële afkorting van dit natuurstreefbeeld is 91E0_vo, maar in het verleden is ook de afkorting 91E0_oli gebruikt.   

heeft als indicator van een goede toestand
Calamagrostis canescens

Natuurbeheer: 

Het uitwendig beheer is voornamelijk gericht op het behoud van een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en natuurlijke grondwaterpeilen. Natuurtechnisch beheer in deze types kan bestaan uit nietsdoenbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer. Door de hoge kwetsbaarheid is het behoud van deze bostypes moeilijk te combineren met een klassiek, economisch rendabel multifunctioneel bosbeheer. Ook is dit natte en kwetsbare type ongeschikt voor begrazing.

Dit natuurstreefbeeld is lokaal in goede staat als het aan de criteria van de LSVI-tabellen voldoet. De LSVI-tabel voor dit natuurstreefbeeld (Natura2000-habitat) kan je terugvinden in dit rapport van het inbo.