Natuurstreefbeeld: Voedselarm broekbos (91E0_vo)

Het natuurstreefbeeld Voedselarm broekbos (91E0_vo) komt voor op plaatsen met mineraal- en voedselarm grondwater. Typische soorten in dit natuurstreefbeeld zijn o.a. Zachte berk, Koningsvaren, Klein glidkruid, Moerasviooltje en Zompzegge. Ook veel soorten veenmossen zijn hier te vinden: Gewimperd veenmos, Gewoon veenmos, Haakveenmos en Slank veenmos.

Dit natuurstreefbeeld is een subtype van het Europees beschermd habitattype 91E0, dit habitattype bevat verschillende natte bostypes en wordt daarom opgedeeld in verschillende subtypes. Het Voedselarm broekbos (91E0_vo) wordt ook wel het oligotroof broekbos genoemd. De officiële afkorting van dit natuurstreefbeeld is 91E0_vo, maar in het verleden is ook de afkorting 91E0_oli gebruikt.