Basenarm

arm aan opgeloste stoffen

Definitie: 

Basenarm of basenrijk zijn eigenschappen van bodemwater. Het geeft aan in welke mate er stoffen opgelost zijn zoals kalk, aluminiumhydroxide, ijzerhydroxide en silicaten.