Bodemwater

Water in de bodem

Definitie: 

Het water in de bodem. Dat kan zowel in de verzadigde (onder de grondwatertafel) als in de onverzadigde zone zijn.