Wilde gagel

Myrica gale

Habitat: 

Wilde gagel groeit in natte heide, aan de randen van vennen en in berkenbroekbossen. Binnen het heidemilieu gaat het dikwijls om iets voedselrijkere plekken. De zandige bodem is sterk humeus tot venig en nat. Veelal staat de standplaats onder invloed van toestromend, lokaal grondwater. Schommelingen in de watertafel zijn eerder gering. Langdurige overstroming verdraagt wilde gagel moeilijk, terwijl een lichte verdroging met mineralisatie van het veen de plant bevoordeelt.