Natuurtype: Berken-Elzenbos

De Berken-Elzenbossen komen voor op natte, voedselarme en zure standplaatsen. De boomlaag wordt gedomineerd door Zomereik, Zachte berk en Zwarte els. Zachte berk domineert in zuur milieu; Zwarte els in minder zuur tot basisch milieu. In de struiklaag is Sporkehout het vaakst aanwezig. De meest voorkomende soort in de kruidlaag is Pijpenstrootje. Deze soort heeft een brede ecologische amplitude en kan zowel op droge (Dennen-Eikenbossen) als op vochtige standplaatsen (Berken-Elzenbossen) domineren, zolang het gaat om zure, relatief voedselarme bodems. Daarnaast vindt men in de kruidlaag zowel soorten van de Dennen-Eikenbossen en Eiken-Beukenbossen (Smalle en Brede stekelvaren, Bochtige smele, Blauwe bosbes, Valse salie) als soorten van de Elzenbroekbossen (Grote wederik, Riet, Bitterzoet, Wolfspoot, Moeraswalstro, Hennegras). De moslaag is meestal goed ontwikkeld en bevat verschillende Veenmossoorten.