Natuurtype: Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos

Het Berken-Elzenbos met Geoorde wilg en Veenmos kan ook beschouwd worden als een voedselarm Elzenbroekbos. Zachte berk en Zwarte els zijn de voornaamste boomsoorten. In de struiklaag vinden we Zwarte els terug onder de vorm van hakhout. Opvallend is het veelvuldig voorkomen van verschillende wilgensoorten (vooral Geoorde en Grauwe wilg). De kruidlaag is duidelijk soortenrijker dan de andere Berken-Elzenbossen. Men vindt er soorten als Moerasstruisgras, Melkeppe, Zompzegge, Snavelzegge, Sterzegge, Gewone wederik, Pitrus, Pijpenstrootje, Moerasviooltje, Waternavel en Koningsvaren. Ook hier komen in de moslaag heel wat Veenmossoorten voor.

Dit type lijkt sterk op het Elzenbroekbos met Melkeppe en Wateraardbei (bostype C2). Het grote verschil zit in de dominantere aanwezigheid van Pijpenstrootje in het Berken-Elzenbos, terwijl deze soort in het Elzenbroekbos slechts sporadisch aanwezig is. Wilde gagel is helemaal afwezig in het Elzenbroekbos.